Biała lista podatników

Szanowni Państwo
Na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018) od 1 września 2019 r. na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka dostępna jest tzw. ”biała lista” podatników VAT zawierająca zarejestrowane przez Krajową Administrację Skarbową numery rachunków bankowych. W związku z brakiem w ww. rejestrze numerów rachunków bankowych DG-NET, na które należy uiszczać opłaty abonamentowe, wyjaśniamy jak niżej.
Przepisy ograniczające możliwość odliczania jako kosztów uzyskania przychodu opłat przelanych na rachunek bankowy niewskazany w ww. rejestrze oraz określające solidarną odpowiedzialność za nierozliczony VAT (wprowadzone art. 2 i art. 3 ww. ustawy nowelizującej) zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r., zatem obecnie brak jest przeszkód do wykonywania płatności bez weryfikacji rachunku w wykazie podatników VAT.
Kolejno podkreślamy, iż DG-NET korzysta z tzw. technicznych rachunków bankowych, tj. kont indywidulanie przypisywanych bezpośrednio do konkretnego abonenta w celu ułatwienia rozliczeń. Stosowanie rachunków technicznych jest powszechną praktyką rynkową i nie wymaga dokonania zgłoszenia rachunku do właściwego organu. Zaznaczyć należy, że Ministerstwo Finansów pracuje już nad rozwiązaniem problemu wskazanych rachunków umożliwiającego wykonywanie przelewów na kwoty powyżej 15.000,00 zł również po 1 stycznia 2020 r. (por. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1428112,biala-lista-vat-sankcje-kary-2019.html).
Wymaga podkreślenia również, iż w przypadku transakcji z udziałem konsumenta lub do kwoty 15.000,00 zł ww. oraz transakcji z podzieloną płatnością ograniczenia nie będą miały zastosowania również po 1 stycznia 2020 r. Mając na uwadze wysokość naszych abonamentów większość umów nie przekroczy kwoty 15.000,00 zł.
Dodatkowo w razie wątpliwości podatnik będzie mógł w terminie 3 dni od przelewu zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o płatności na rachunek bankowy nieujawniony na „białej liście”.
Z tych względów uznać należy, iż płatności dokonywanie przez Państwa na rachunki techniczne DG-NET są całkowicie bezpieczne z podatkowego punktu widzenia.

On 7 września, 2019, posted in: Bez kategorii by

Comments are closed.

Potrzebujesz stałego dostępu do informacji i do multimediów? Z naszą firmą DG-NET możesz być ze wszystkim na bieżąco. Jesteśmy największym dostawcą internetu w Dąbrowie Górniczej. W naszej ofercie mamy internet radiowy, internet światłowodowy oraz pakiety telewizyjne. Nasze usługi świadczymy kompleksowo, gwarantując stabilne działanie sieci internet. Dąbrowa Górnicza oraz okoliczne miejscowości korzystają z naszych usług w sposób nieprzerwany, ponieważ gwarantujemy stabilność połączeń internetowych na obszarze aż 2500 km kwadratowych! Nasz internet dąbrowa górnicza to świetnie przygotowana oferta oraz konkurencyjne ceny. Z roku na rok nasza infrastruktura internetowa się powiększa, a przede wszystkim nasz internet dociera w coraz dalej położone obszary Dąbrowy Górniczej i pobliskich miejscowości. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na internet światłowodowy oraz radiowy, jak i usługi towarzyszące.

Facebook