Wills Integrated Mariusz Jaworski
Dyrektor Techniczny

m.jaworski@dg-net.pl


InternetTelewizjaTelefon

     

DG-NET S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 34/2, 41-300, NIP: 6292478845, REGON: 366663010, KRS: 0000664968, kapitał zakładowy: 559.272,20 zł w całości wpłacony. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS.

Ta wiadomość jest poufna i skierowana do konkretnego adresata. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym odbiorcą, proszę skontaktować się z nadawcą poprzez odpowiedź na niniejszą wiadomość poczty elektronicznej i usunąć tę wiadomość. Zabrania się jej kopiowania lub używania oraz ujawniania jej zawartości osobom trzecim bez zgody nadawcy.